CLIPPINGCLIPPINGCLIPPING

ESP/CAT/ENG Los Jueves Paella Por Pierre Roca   15 / Octubre / 2014 Lando és un restaurant però és també –i sobretot- un relat d’empatia, de coherència, de respecte i de rigor. Enlace a la noticia Time Out Barcelona Por @RicardMartn   16 / Octubre / 2014    ...